I'm on your side, when times get rough.

2016.08.29

Компьютерийн сургалтын төгсөлтийн баяр

Filed under: KOICA — Peter_KIM @ 07:35

[컴퓨터교육 수료식]

Компьютерийн сургалтын төгсөлтийн баяр

오늘 8월 29일(월) 컴퓨터교육 수료식을 진행하였습니다.
8주간 7명의 학생이 윈도우, 워드 및 파워포인트를 배웠습니다.
이론 및 실습 수업에 더해 질의 응답 시간을 가져 개인별 역량 강화를 시킬 수 있었고, 마이크로소프트 수업을 통해 아동들이 자료를 만들 수 있을 정도로 실력이 향상되었습니다.
8-р сарын 29 нд Компьютерийн сургалтын төгсөлтийн баяр боллоо.
8 долоо хоногийн турш 7 сурагч windows, word болон power point программын суралцсан. Онол болон дадлага хичээлийн цагаас гадна асуулт хариултын цагаар хувьчилсан цагаар улам чадваржуулж, мөн Microsoft Office -ийн программууд дээр бичиг баримт үүсгэж сурсан.
아이들을 위해 미소와 열정으로 수고해주신 김두철 선생님 감사합니다. ^^
이번 수업이 아동들에게 ‘할 수 있다’는 자신감을, 부모님들에게 사랑과 관심의 중요성을 일깨우는 경험이 될 것입니다.
2개월 간 고생하셨습니다. 센터에 또 놀러오세요 !
Хүүхдүүдийн төлөө чин зүрх сэтгэлээр зааж сургасан Ким Дү Чол багшид талархал илэрхийлж байна. Энэ удаагийн хичээлээр дамжуулан хүүхдүүдэд “Хийж чадна” гэсэн өөртөө итгэх байдал, эцэг эхчүүдэд хайр, анхаарал халамжийн чухал байдлыг мэдрүүлж өглөө.
2 сарын турш хичээнгүйлэн зүтгэлээ. Манай төвд ахин зочилоорой.

https://www.facebook.com/HOLT-Mongolia-1504855186437536/?pnref=story

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: